Bilder fra Næringsstafetten 13. mars

FOTO: Stephen Ørmen Johnsen